Дигитална библиотека "Вук Караџић" Косовска Митровица формирана је ради заштите културног наслеђа и дуготрајног чувања дигиталних објеката, све у циљу обезбеђивања доступности информација о културном наслеђу и представљање истог широј јавности. Пројекат под називом "Дигитализација завичајног фонда Градске библиотеке "Вук Караџић" Косовска Митровица подржан је средствима Министарства културе и информисања Владе Републике Србије.